Антибиотикт тэсвэртэй бактери үржих нь дэлхийн дулаарлаас ноцтой асуудал

 

Шведийн Гадаад харилцааны яаман дээр “Антибиотикийн эсэргүүцэл тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад том аюул занал бий болгож байна” сэдвээр семинар зохион байгуулагдав. (10/25/2017)

Семинар нь дэлхийн улс орнуудын төрийн өндөр албан тушаалтнуудын анхаарлыг уг сэдэвт хандуулах зорилготой аж.

  • Antimicrobial resistance асуудал нь зөвхөн хүний эрүүл мэндтэй холбоотой бус мал, амьтан, шувууны эрүүл ахуй, хүнсний үйлдвэрлэлтэй холбоотой асуудал болж байна.  Энэ утгаараа уг асуудал нь эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй, хот байгуулалт, байгаль орчны мэргэжлийн хүмүүсийн анхаарлын асуудал байх ёстой хэмээж байна.
  • Нянг эсэргүүцэх биетийг эсэргүүцэх чадвартай бактери нь зөвхөн эрүүл мэндэд заналхийлэх бус мөн эдийн засгийн бодит хохирол учруулна. 2050 он гэхэд учруулах хохирлын хэмжээ 100 триллион доллар болно гэж үнэлжээ. Хамгийн их хохирогч нь буурай хөгжилтэй орнууд байх болно гэж үзэж байна.

 

Picture1

  • Шинэ антибиотиk 1990 оноос хойш гараагүй бөгөөд антибиотик, бактерийн нэг нэгнээ давах гэсэн хөгжил дуусгавар болсон хэмээж байна.

Picture2

Picture3

  • Учирч байгаа бэрхшээлтэй асуудлаар Нэгдсэн бодлоготой ажиллах талаар олон улсын баримт бичиг гарсан боловч улс орнууд төдийлөн ач холбогдол өгөхгүй байгааг анхаарахыг уриалж байна.

Picture4

Англи хэл дээрх Бүрэн хэмжээний презентаци танилцуулгыг хавсаргав.

Antimicrobial Resistance and SDGs Prof Otto Cars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s