4 дэх хувьсгал ба Төрийг урлахуй

Screen Shot 2017-12-08 at 6.57.13 AM.png

Либериализмын нөлөөн дор Төр гэдэг институци хаа сайгүй ихээхэн суларсан гэх бөгөөд Төр хэр байхаас эдийн засгийн хөгжил, хүмүүсийн амьдрал хамаарна. Барууныхан орчин үеийн Төрийг сэдсэн гэх бөгөөд төрийн мөн чанар 3 удаа өөрчлөгдсөн гэж үздэг. Дөрөв дэх хувьсгал Дорно зүгээс гарч эхэлсэн тухай,  Төрийг дахин шинэчлэх дэлхийн өрсөлдөөн болж байгаа тухай, Монгол төрийг урлах шаардлага байгаа тухай, Элит агентлаг эдийн засгийн хөгжлийг манлайлдаг тухай дараахь лекциэс харна уу.

statecraft.P+T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s