Алт, Зэс, төмрийн хүдэр олборлолтод эзлэх Төрийн оролцоо (дэлхийн дундаж)

Screen Shot 2017-12-13 at 7.17.02 PM

Уул уурхайн зарим металлын нөөцийн олборлолтод Төрийн оролцоо ямар хувь хэмжээтэй байдгыг дээрхээс харж болно. 2008 онд Зэсийн хувьд Төрийн оролцоо дэлхийн дундаж нь 4,5 хувь, хэрвээ Хятадыг оролцуулахгүй бол 3,3 хувь байсан байна. Алтны хувьд 2,6 хувь, төмрийн хүдрийн хувьд 11 хувь гээд бусдыг анхааралтай ажиглана бизээ. 1975 оноос хойш  30 гаруй жилийн хугацаанд металл олборлолтод Төрийн оролцоо багасаж ирсэн байна.

Энэхүү  судалгааг Дэлхийн Банк 2011 онд хийжээ. Түүнээс хойш ийм далайцтай судалгаа хараахан гараагүй бололтой.

Судалгааны англи хэл дээрх эх хувийг хавсаргав. Уншаад сэтгэгдлээ хуваалцаарай.

GlobalMiningIndustry-Overview

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s