Гадаадын хөрөнгө оруулалт ба прагматик национализм

 

Screen Shot 2017-12-13 at 10.40.13 AM

Гадаадын хөрөнгө оруулалт бол хөгжилд хүрсэн орон бүрт эдийн засаг, улс төрийн Стратеги чиглэл байж ирсэн. Яаж ч бодсон гадаадын хөрөнгө оруулалт элдэв гоё нэртэй бондуудаас, хямд ч гэлээ элдэв зээлээс, тэрч байтугай үнэгүй тусламжаас илүү чухал юм. Математик гаргалгааг дээрх маягаар томёолсон болно.

Гадаадын хөрөнгө оруулалт яагаад хэрэгтэй гэдгийг, гадаад,  дотоод хөрөнгө оруулалтын хоорондын уялдаа холбоо шүтэлцээ, уг асуудлаарх улс төрийн үзэл суртлыг ойлгоход дөхөм болох боловуу хэмээн дорхи өгүүллийг бичсэн болой.

1-Прагматик национализм

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s