Орос орон ба Барууны Хориг

Жил бүр хийдэг Путины хэвлэлийн бага хурал дээрээс дараахь зүйл анхаарал татав.

  1. Оросын эдийн засаг хямралтай байна.
  2. Газрын тосны үнэ унасан нь хямралыг мэдэгдэхүйц түвшинд хүргэсэн гэлээ.
  3. Оросын эсрэг авсан Барууны хориг арга хэмжээ оросын эдийн засгийг сулруулж байгааг хүлээн зөвшөөрөв.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s