Эко vs Органик

 

thumb_COLOURBOX24263344

Эко болон органик бүтээгдэхүүн их л үнэтэй харагдах юм. Ямар ялгаатай вэ?

Эко нь байгаль дэлхийд хамгийн бага хохиролтой буюу байгаль дэлхийд ээлтэй аргаар ургуулсан болон хийсэн бүтээгдэхүүн. Өөрөөр хэлбэл Экологид аюулгүй бүтээгдэхүүн.

Органик нь ямар ч химийн бордоо, пестицид оролцуулаагүй ориг буюу байгалийн өөрийнх нь бүтээгдэхүүн. Өөрөөр хэлбэл Хүний биед хоргүй бүтээгдэхүүн.

Монголчуудын хэрэглэж буй үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний дийлэнх нь дээрх төрлүүдэд хамаарахаар харагдаж байна.

Монголд чухалчлагдах асуудал бол эко, органик бүтээгдэхүүнд чанарын баталгаа, гэрчилгээ олгодог болох, институт тогтолцоо бүрдүүлэх явдал болов уу.

Эко, органик бол Монголын хөдөө аж ахуйн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх Төрийн бодлогын нэг чухал чиглэл байхаар харагдаж байна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s