“Садан төрлийн синдром”

 

Screen Shot 2017-12-20 at 11.06.31 AM

Kin syndrome

1911 онд Монгол тусгаар тогтнолоо зарлахад түүнийг нь хамгийн анхлан зөвшөөрсөн орон нь Түвд байж билээ. Соёл иргэншлийн шинж тэмдэгээрээ ижилсэж буй орнуудын энхүү үйлдлийг “садан төрлийн синдром” гэж нэрлэх явдал бий.

Монгол Түвдийн харилцааны асуудал өнөөгийн монголчуудын тун бага мэддэг сэдэв гэдэгтэй олон хүмүүс санал нийлэх байхаа.

1913 оны Монгол Түвдийн найрамдлын гэрээ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s