Замын Түгжрэлийн Татвар (Швед)

Шведийн нийслэл Стокгольм хот нь 1.0 сая орчим хүн амтай, Скандинавын орнууд дотроо хамгийн их хүн амтай хот юм.

Шведийн Засгийн газраас хотын төвийн замын түгжрэлийг бууруулах зорилгоор тал бүрийн арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн байдаг.

Сонирхол татахуйц нэгэн арга хэмжээний талаарх мэдээллийг нийтийн хүртээл болгоё.

  • Замын түгжрэлийн татвар /Congestion charge/ 

Замын түгжрэлийн татвар Стокгольм хотод 2006 онд анх танилцуулагдаж, 7 сар туршиж, олон нийтийн санал хураалтын дүнд дийлэнх олонх нь үргэлжлүүлэх санал өгснөөр 2007 оны 8-р сараас хэрэгжиж эхэлсэн байна.

Энэхүү хураамжийг Стокгольм хотын төв хэсэгт ажлын өдрүүдэд цагийн хязгаартайгаар /6.30-18.30/ их ачаалалтай үе буюу ажил эхлэх, тарах үед татвар өндөр байхаар хотын төврүү орох гарах үед ногдуулж байна.

Түгжрэлийн татвар ногдуулж байгаа бүс, татварыг автомат тоног төхөөрөмжөөр ногдуулж буй цэгүүд, хичнээн хэмжээний татвар ногдуулж байгааг дараахь зургаас харна уу.

Screen Shot 2017-12-21 at 10.17.15 AM

Түгжрэлийн татвараас орсон орлогыг нийтийн зам тээврийн хөгжилд зарцуулдаг байна. Түгжрэлийн татвараас олж буй орлогыг дараахь хүснэгтээс харна уу.

Screen Shot 2017-12-21 at 10.50.13 AM

Шведэд Замын түгжрэлийн татвар ногдуулснаар хотын төвийн замын хөдөлгөөн 22 хувь /өдөрт 100000 зорчигч/, нүүрс хүчлийн хий 14 хувь /жилд 25000 тонн/-иар тус тус буурсан тооцоотой байна.

Бяцхан Дүгнэлт

Хотын төвийн түгжрэлийг багасгах гол арга зам нь түгжрэлийн татвар ногдуулах байж болохоор харагдаж байна.

Татварт дуртай хүмүүс гэж мэдээж байхгүй. Гэхдээ зорьсон газраа хүрэх бусад боломжит хувилбаруудыг (нийтийн тээврийн хэрэгсэл, дугуй гэх мэт) сонгох бололцоог зорчигчдод бий болгосноор, тэдний сэтгэхүйн хандлагыг өөрчилснөөр  хотын хөгжил тогтвортой болох эсэх нь хамаарна.

Дээрх арга хэмжээ нь агаарын бохирдол, дуу чимээ, стресс зэргээр эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг бууруулдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм байна.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s