Суперцикл ба Боломж

Уул уурхай бол ямарч улс оронд хөгжлийн хурдаа нэмэх сайхан боломж байдаг. Тэр тусмаа суперциклийн үед энэ боломж олон дахин нэмэгддэг.

Суперциклийг ашиглаж хөл дээрээ боссон орон байхад, суперциклийг бүрэн дүүрэн ашиглаж чадаагүй улс орон мөн байна.

Суперциклийн үед улс орнууд гол нь юунаас хөрөнгө санхүүгээ олж байсныг дараахь слайдаас харж болно.

Screen Shot 2018-02-02 at 8.53.32 AMСуперциклийн үед газрын тос, байгалийн хий ихэнхи орны орлогын гол эх сурвалж байсан гэдгийг дээрхээс харж болно.

Зөвхөн уул уурхайн түүхий эдээс хамгийн их орлого олсон орнуудыг Ботсвана улс тэргүүлж байна.

Ботсвана улсын экспортын орлогын эх сурвалж

Screen Shot 2018-02-08 at 11.31.51 AM

Ботсвана уул уурхайг өргөжүүлж, Уул уурхайн засаглалыг хөгжүүлсний үр дүнд нэг хүнд ногдох ДНБ нь  18 000 ам. доллар (Монгол – 4000 ам. доллар) болсон байна.

Ботсвана улсын   Gini   индекс     60.5 very high, Монгол улсын Gini   индекс 36.5 medium байна.

Уул уурхайн Засаглал тогтоох асуудал нь

  • байгалийн нөөцийг хайж олох,
  • олборлох,
  • ашиглах,
  • уул уурхайн орлогоос сан бүрдүүлэх,
  • түүнийгээ зөв хөрөнгө оруулалт болгож хойч үедээ үлдээх гээд өргөн цогц асуудал юм.

Уул уурхайн засаглал тогтооход иргэний нийгэм, орон нутгийн оролцоо чухал байдаг.

Уул уурхайн Засаглалын асуудлыг зөвхөн уул уурхайн мэргэжилтнүүд бус мөн эдийн засаг, санхүү, байгаль орчны бодлого тодорхойлогчид болон иргэний нийгмийн байгууллага, орон нутгийнхан иж бүрнээр нь нэгдмэл байдлаар харж чадах эсэхээс Монголын хөгжил цаашдаа хамаарна.

Эл хэрэгт тус болохуйц 14 долоо хоног үргэлжлэх нэгэн сургалтыг Дэлхийн банк, Байгалийн нөөцийн засаглалын институт,  Тогтвортой хөрөнгө оруулалтын Колумбын Төв хамтран зохион байгуулж байгаа юм байна.

Болгооно уу.

“Уул уурхайн Засаглал” онлайн сургалт

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s