Европын зах зээл дээр хэрхэн гарах вэ? Сургалт (Швед). Дахин анхаарна уу. 

Төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудын анхааралд

Монголын талын хүсэлтээр Шведийн худалдааны Үндэсний Зөвлөл академик сургалт зохион байгуулах шийдвэрээ гаргасан талаар урд нь мэдээлсэн билээ.

Сургалтад тодорхой шаардлага хангасан төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудын төлөөлөгчдийн албан ёсны хүсэлтэд тулгуурлаж Шведийн тал шалгаруулж урилга өгөх юм.

Оролцох хүсэлтийг хүлээн авах сүүлчийн хугацаа  5 дугаар сарын 25.

Таны зүгээс хийх 3 алхам:

  1. The Nomination form attached to this email, printed and signed by the candidate’s supervisor, scanned and sent by e-mail to tradeacademy@kommers.se.
  2. The Application form filled in digitally by using the link: https://a.entergate.se/kommerskollegium/tradeacademy.
  3. A short video-presentation (about one minute) where the candidate introduces herself/himself and explains why she/he should be selected to Trade Academy 2018-2019. The video can be made by using a mobile phone. Please send it to tradeacademy@kommers.seby using www.wetransfer.com.

Last day of application is the 25th of May 2018.

Screen Shot 2018-04-20 at 10.10.36 AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s