Монголын нүүдэлчдийн тухай шинэ үзэсгэлэн. (Дани)

Данийн Моесгардын музей энэ оны 6 дугаар сарын 19-нд “Чингис хааны тал нутаг дахь Монголын нүүдэлчид” нэртэй олон улсын тусгай үзэсгэлэн нээх гэж байна.

Уг үзэсгэлэн нь 2019 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр хүртэл үргэлжлэх бөгөөд дараа нь Данийн үндэсний музейн Эгмондын танхимд  үзмэрээ дэлгэх юм байна.

Screen Shot 2018-05-01 at 8.05.55 PM

Screen Shot 2018-05-01 at 8.04.14 PM

Дэлгэрэнгүйг дараахь холбоосоор үзнэ үү.

On the steppes of Genghis Khan – Mongolia’s nomads

One thought on “Монголын нүүдэлчдийн тухай шинэ үзэсгэлэн. (Дани)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s