ТЗ Сүйрэл ЭЗ-ийн шаталсан сүйрэл дагуулах аюултай

 

Screen Shot 2018-05-17 at 5.14.35 PM

Одоогоос 5 жилийн өмнө Монголын төмөр замтай холбоотой санаа зовоосон асуудлаар мааш дэлгэрэнгүй презентаци бэлтгэж билээ.

Тэр үед өнөөгийн Ерөнхийлөгч маань Зам тээврийн сайд байсан юмдаг.

Тэрхүү танилцуулгад орсон 5 слайдыг нийтийн хүртээл болгож байна.

5 жилийн өмнө уг танилцуулгаараа Монгол, Оросын хамтарсан УБТЗ нийгэмлэгийн төмөр зам  дээр техникийн сүйрэл учрахаар нөхцөл байдал бий болсон байна, төмөр зам гэж яримаар байгаа бол юуны өмнө УБТЗ-аа анхаарахгүй бол болохгүй болжээ гэсэн анхааруулга өгсөн юм.   Харамсалтай нь оюун ухаанаараа түрүүлж ойлгоогүй аюулын харанга  өнөөдөр бодит үйл явдал болжээ. Хүний амь сүйдээгүй нь яамай даа.

Гэвч болсон үйл явдал болон цаашид болж мэдэх үйл явдлыг дээр доор гэхгүй хаана хаанаа зөв ойлгоход дараахь слайдууд тус болж мэдэх юм.

  • Оросын стандартаар манай төмөр зам нэлээд доод ангилалд хамаарна.

Screen Shot 2018-05-17 at 5.21.34 PM

 

 

  • Р-43, 50, 65 нь рельсийн даацыг харуулж буй үзүүлэлт

Screen Shot 2018-05-17 at 5.22.00 PM

 

  • Төмөр бетон байгууламжуудын  байдал

Screen Shot 2018-05-17 at 5.22.18 PM

 

  • Төмөр замын сүлжээ байгуулсан улс оронд осол гарахад тээвэрлэлтийн нөөц маршрут байдаг. Манайд тийм нөхцөл байдал байхгүй тул УБТЗ ослоос 100 хувь хараат гэж үнэлэхэд хүргэсэн

Screen Shot 2018-05-17 at 5.22.42 PM

 

  • Төмөр замын асуудал хариуцсан сайд нар Алсын хараагүй явжээ.

 

Screen Shot 2018-05-17 at 5.23.01 PM

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s