Хэрвээ дайн болбол..(Швед)

Шведийн Засгийн газар   энэ оны сүүлчээр Шведийн нийт 4,7 сая өрхөд

Om kriget kommer (If war comes)

“Хэрвээ дайн болбол…” гэсэн гарын авлага тараах гэж байна.

Screen Shot 2018-05-18 at 1.30.41 PM

1943 онд хамгийн анхны хувилбарыг хийж өрх бүрт тарааж байжээ. Түүнээс хойш уг гарын авлагад нийтдээ 5 удаа өөрчлөлт хийсний сүүлийн хоёр өөрчлөлт бүхий гарын авлагыг тараагаагүй бэлэн байдалд байлгасан байна.

Гарын авлагыг 1991 онд Хүйтэн дайн дууссантай холбоотойгоор тараахыг зогсоож иргэний хамгаалтын зааварчилгааг утасны лавлах шар хуудсанд хавсарсан байж.

Уг гарын авлага нь зөвхөн дайнтай холбоогүй цаг агаарын өөрчлөлт, дулаарал, терроризм болон нийтийг хамарсан өвчин тарах, худал мэдээлэл ихээр цацагдах нөхцөлд хэрхэн хүмүүс биеэ авч явах талаарх зөвлөгөөг багтааж байгаа гэнэ.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s