Коронавирус: “Хар Хун”-March 2020

Screen Shot 2020-03-19 at 6.47.12 PM

 

Коронавирустэй холбоотойгоор бид нэгэн шинэ ойлголттой болох шаардлагатай боллоо.  Тэр нь “Хар Хун” гэгч ойлголт аж. “Хар Хун” гэдэг нь урьдчилан таахын аргагүй, үр дагавар ихтэй үзэгдэл  юм байна.

Коронавирус бол тийм нэгэн үзэгдэл бөгөөд дэлхийн эдийн засагт асар их сөрөг нөлөө үзүүлж, дэлхийн дэг журмыг шинэ зохион байгуулалтад оруулж мэдэхээр байгаа юм.

Хар Хунг  хар биш Саарал Хун болгохын төлөө оюун санаагаа чилээж суудаг хямрал, циклт эдийн засгийг судалж зөвлөгөө өгдөг судалгааны байгууллагууд байдаг аж.

Тийм нэгэн судалгааны байгууллагаас ирүүлсэн Ковид19-тэй холбоотой дэлхийн эдийн засгийн төлөв байдлын тухай  “Хар Хун” нэртэй тайланг англи хэл дээр сонирхуулж байна.

Screen Shot 2020-03-19 at 7.10.38 PM

 

Дорхи холбоосоор татаж үзнэ үү.

Black Swan. March 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s