Стратегиа шинэчлэхэд туслах 2 ном

Монголчууд коронавирустэй тулгарахад нэг талаас эрүүл мэндээ хамгаалах, нөгөө талаас эдийн засгаа аврах хоёр зөрчилтэй ч юм шиг зорилтын дунд сонголт хийх шаардлагатай болно гэж гадны судлаачид бичиж байсан. Ёсоор боллоо л гэхээс.

Screen Shot 2020-03-21 at 11.42.03 AM

Аз болоход Монгол өвчлөл талаасаа дөнгөж эхлэлийн шатанд байгаа. Бидэнд өвчлөлтэй тэмцэх нарийвчилсан стратеги гаргах цаг бага боловч байна. Түүнд тус болохуйц Гарын Авлага ном гарчээ. ЖакМа сангийн дэмжлэгтэйгээр яаран байж гаргасан гэж. Түргэн монголчилбол их л юм бодогдуулахаар. Дараахь холбоосоор үзнэ үү-Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment

 

Screen Shot 2020-03-21 at 11.38.53 AM

Эдийн засгаа аврах талаасаа манайх ер нь бодлогогүй гэж хэлж болохоор байна. Чадах чадахгүй нь хамаагүй өөрийн гэсэн Стратеги гаргах нь үйл хөдлөл, зохион байгуулалтыг жигдрүүлэхэд хэрэгтэй. Хамгийн тус болохуйц байж мэдэх нэгэн номыг чирээд ирлээ. Дараахь холбоосоор үзнэ үү-COVIDEconomicCrisis (1)

 

One thought on “Стратегиа шинэчлэхэд туслах 2 ном

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s