video lectures

 

Байгалийн баялагаар баян гэдэг нь баян чинээлэг гэсэн үг биш

Ядуугийн ЭЗ

 

Мегатөслийг ойлгохуй. 2013

 

Төмөр замын ЭЗ

 

Хэвтрийн ЭЗ