“Хубилай хааны лам нар” 

Mar Bar Sawma.
Англи хэл дээр 1928

Дорнын “Марко Поло” хэмээгдэх Монголын Элч нарын тэмдэглэлийн ориг хувь нь перс хэл дээр бололтой юм. Персээс сири хэл дээр гарсан байх бөгөөд сири хэлнээс англи хэлнээ хөрвүүлэх их ажлыг 1928 онд Английн дорно дахиныг судлаач нэгэн эрхэм хийжээ. Түүхийн маш чухал энэ баримт олон нийтэд саяхнаас нээлттэй болжээ.
Хүүрнэл нь Их Монгол улс, ялангуяа Ил хаадын улс, несториан шашны мандалт уналтын түүхийг харуулахаас гадна Монголын хааны элч Bar Sawma-ын нүдэнд Европ хэрхэн дүрслэгдсэн болохыг харж болно.
Алт, мөнгөн гэрэгэ ямар ялгаатай мөн Шонхор гэрэгэ гэж байсныг мэдэж болно.

Амтархан уншаарай

http://www.aina.org/books/mokk/mokk.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s