Төслийн санхүүжилт

 

Screen Shot 2017-12-06 at 7.41.30 PM

Ийм нэгэн нэртэй номыг монгол хэлнээ хөрвүүлж гаргасан хүмүүст талархаж байна.

Унших, ойлгох хүмүүс хуруу дарам цөөн байх гэж санаа зовох юм. Гэтэл үнэн хэрэгтээ төслийн санхүүжилтгүйгээр Монголын ирээдүйг, ялангуяа мегатөслийг зүүдлэх ч хэрэггүй юм.

Төслийн санхүүжилт гэдэг асуудлыг илүү ойлгож авах  сонирхлыг өдөөх үүднээс дараахь зүйлсийг хялбаршуулан хэлсү.

Санхүүжилтийн төрөл

Аливаа мегатөслийг санхүүжүүлэх үндсэн 3 төрөл байна.

  1. Public financing
    • Төслийн санхүүжилтийн эрсдэл, эцсийн хариуцлагыг Төр өөр дээрээ үүрнэ гэсэн үг юм. Эрдэнэт үйлдвэр, Цахилгаан станцууд гэх мэт бүтээн байгуулалтууд Төрийн санхүүжилтэд хамаарна. Сүүлийн үед Концессоор хийсэн болон хийх гэж байгаа бүх төсөлд Засгийн газар төсвөөсөө дараа төлнө гэж баталгаа өгч байгаа учир тэдгээр нь мөн л Төрийн санхүүжилтийн нэг хэлбэр юм. Төсөв хүндэрч, төлбөрийн чадавхи доройтоход Засгийн газрын баталгаа хөрөнгө оруулагчдад Итгэл төрүүлж чадахгүй болж Концессоор хийх төслүүд бүтэлгүйтдэг.
  2. Corporate financing
    • Төслийн санхүүжилтийн эрсдэл, эцсийн хариуцлагыг Компани өөр дээрээ үүрнэ гэсэн үг юм. Хувийн хэвшлийнхний хийсэн бүтээн байгуулалтууд, жишээ нь Ухаа худаг санхүүжилтийн энэ төрөлд хамаарна.
  3. Project financing
    • Төслийн санхүүжилтийн эрсдэл, эцсийн хариуцлагыг банк, санхүүгийн байгууллагууд өөрсдөө үүрнэ гэсэн үг юм. Энэ төрөлд хамаарах бүтээн байгуулалт Монголд байхгүй. Оюутолгой төслийн эхний үе шатыг санхүүжилтийн Corporate financing төрөлд, хоёрдахь үе шатыг нь санхүүжилтийн Project financing төрөлд хамааруулж болно.

Санхүүжилтийн төрлийг ангилж ойлгохгүйгээр урагшлах алхам хийж чадахгүй л болов уу. Номын мөр цагаан байг.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s