М.Болд банкны хүү их бага байдагт тайлбар өгөв. Bravo3

1803ec_DSC04603_x974

– Засаглал, хууль эрх зүйн орчин тогтвортой,
– эдийн засаг нь дан ганц салбараас хараат бус,
– макро эдийн засгийн менежмент нь бодлоготой,
– шүүхийн тогтолцоо хараат бус бөгөөд шуурхай,
– төр засаг, бизнес эрхлэгчид болон иргэд гэрээгээр
хүлээсэн үүргээ үг дуугүй биелүүлдэг,
– бүх шатанд эмх цэгц, дэг журамтай,
– төв банк нь бие даасан хараат бус бодлоготой,
– санхүүгийн дэд бүтэц бүрэлдсэн, арилжааны банкны
салбар нь давхардсан үргүй зардлаа танаж чадсан ….

Тийм орчинд мөнгө тогтдог, үрждэг.

Ийм орнуудад

-инфляци бага,
-ажил эрхлэлт сайн,
-үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хөгжинө
-экспортын орлого, гадаадын хөрөнгө оруулалт өснө
-бодит сектор өөрөө мөнгө олж ирнэ,

улмаар банкны хүү буурна.

Хүү өндөр байгаа явдал нь бид дээрх гэрийн даалгавраа хийхгүй дандаа муу дүн авдаг гэсэн үг.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s